Kancelaria Prawna Skarbiec

Fundacja prywatna

Fundacja prawa maltańskiego

Fundacje prawa maltańskiego to jeden z ciekawszych wehikułów oferujących osobom fizycznym i prawnym nie tylko skuteczny system zabezpieczenia majątku ale również efektywny mechanizm planowania podatkowego.

Typy fundacji

Maltańskie prawo przewiduje możliwość powołania dwóch typów fundacji:

  1. fundacje prywatne (Private Foundations), oraz
  2. fundacje pożytku publicznego (Purpose Foundatons).

Ochrona majątku

Fundacja prywatna to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner). Podobnie jak w przypadku trustu, fundator przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Majątek zgromadzony w fundacji powierza się pod zarząd specjalnie ku temu powołanemu organowi - administratorowi majątku, działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów. Istnieje możliwości wydzielenia poszczególnych składników majątku w ramach tzw. segregated cells. Takie rozdzielenie jest praktyczne szczególnie pod katem planowania spadkowego i daje możliwość wydzielenia poszczególnych aktywów pod katem ich późniejszego dystrybuowania na rzecz beneficjentów. Każda z wydzielonych komórek majątkowych może korzystać z różnych reżimów opodatkowania.

Korzyści podatkowe

Na gruncie prawa podatkowego fundacje maltańskie traktowane są co do zasady jak rezydenckie spółki kapitałowe. Oznacza to, że są objęte podstawową stawką podatku dochodowego w wysokości 35% na Malcie, ale dzięki temu mogą korzystać z preferencji podatkowych przewidzianych przez maltański system podatkowy dla spółek. Mowa tu o participating holding i participating exemption, czyli popularnych maltańskich reżimach refutacji i zwolnień w podatku dochodowym.

Fundacja posiadająca minimum 10% udziałów w spółce kapitałowej, uprawniających do wykonywana prawa głosu, prawa do dywidendy czy prawa do udziału likwidacyjnego oraz osiągająca przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych czy tez z tytułu rozporządzania takimi udziałami, może w pewnych przypadkach liczyć nawet na pełną (100%) refundację podatku w przypadku skorzystania z reżimu participation holding albo na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku participation exemption.

Fundacja może również wybrać formę opodatkowania jako trust. Wówczas fundacja traktowana jest jako transparentna dla potrzeb podatku dochodowego a jej dochód przypisany jest bezpośrednio poszczególnym beneficjentom. Wobec czego sama fundacja nie podlega opodatkowaniu na terytorium Malty ani żadnego innego kraju. Dochody beneficjentów opodatkowane są z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012