Rezydencja podatkowa na Malcie

 

Rezydencja podatkowa na Malcie w formule „resident non domiciled” może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, pozwalającym efektywnie zredukować podatek dochodowy, jeśli tylko osoba która uzyska status „resident non domiciled” nie będzie jednocześnie posiadać głównego ośrodka interesów życiowych w innym państwie.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Osoba posiadająca status „resident non domiciled” podlega na Malcie opodatkowaniu wyłącznie z tytułu dochodów ze źródeł lokalnych (dochód powstający na Malcie w jakiejkolwiek formie) oraz z tytułu zysków kapitałowych pochodzących z lokalnego źródła, zaś odnośnie dochodów ze źródeł zagranicznych, osoba ta podlega opodatkowaniu wyłącznie w zakresie w jakim dochody te zostały przekazane na Maltę.

W praktyce oznacza to, że osoba mająca na Malcie status „resident non domiciled”  –  osiągająca zyski poza Maltą, która nie przekazuje tych zysków na Maltę – nie będzie w ogóle opodatkowana podatkiem dochodowym.

 

OFERTA

 

Nasza oferta obejmuje:

  • przygotowanie wniosku na rezydencję podatkową
  • pomoc w wyszukaniu i zakupie/wynajęciu nieruchomości na Malcie
  • pomoc w budowaniu tzw. substancji ekonomicznej na Malcie
  • pomoc w zakupie polisy ubezpieczeniowej
  • wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych na miejscu (lokalny pracownik Kancelarii towarzyszy przy wszystkich wizytach w urzędach)
  • pomoc przy wyborze biura księgowego

 

Rezydencja podatkowa na Malcie – jak ją uzyskać?

 

Rezydencja podatkowa na Malcie jest dostępna w kilku różnych formułach do których zaliczają się: Residence Programme Rules (2014), Residents Scheme Regulations,  High Net Worth Individuals Rules, Malta Retirement Programme Rules, Global Residence Programme Rules, Qualifying Employment in Innovation and Creativity Rules oraz Highly Qualified Persons Rules.

Podstawowym programem adresowanym do obywateli Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Residence Programme (2014). Osoba chcąca skorzystać z Residence Programme Rules musi zakupić albo wynająć nieruchomość na Malcie, która stanie się jej głównym miejscem zamieszkania na całym świecie. W wypadku skorzystania z opcji zakupu nieruchomości jej wartość musi wynosić co najmniej 275.000 euro (nieruchomości położone na Malcie w innym miejscu niż południowa część wyspy) bądź 220.000 euro (południowa Malta albo wyspa Gozo). Natomiast w wypadku wynajmu nieruchomości czynsz najmu musi wynosić co najmniej 9.600 euro rocznie (Malta za wyjątkiem części południowej) bądź też 8.750 euro rocznie (Gozo albo południe Malty). Umowa najmu musi zostać zawarta na okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy i być stosownie udokumentowana.

Osoba starająca się o rezydencję powinna spełnić także szereg dodatkowych warunków, nad którym czuwać będzie Kancelaria Skarbiec. Tytułem przykładu można wskazać, że aplikant musi także posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które obejmować będzie jego samego i osoby na jego utrzymaniu na wszelki wypadek ryzyka w całej UE. Takie ubezpieczenie musi zostać zakupione przez firmę posiadającą licencję na Malcie lub przez renomowaną międzynarodową firmę ubezpieczeniową.

 

Rezydencja na Malcie – jak nie popełnić błędu?

 

Uzyskanie rezydencji podatkowej Malty jest bardziej skomplikowane niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Po pierwsze, uzyskanie karty rezydenta Malty, będącej administracyjnym potwierdzeniem zamieszkania na Malcie,  nie jest tożsame z uzyskaniem rezydencji podatkowej, ani w formule „domiciled”, ani „non domiciled”. Po drugie, poza uzyskaniem rezydencji podatkowej Malty, konieczna jest także utrata głównego ośrodka interesów życiowych w Polsce, o czym piszę szczegółowo w artykule „Jak utracić polską rezydencję podatkową?”. Warto też pamiętać, że jeśli zysk nie zostanie osiągnięty na Malcie, to może też podlegać opodatkowaniu w kraju gdzie został osiągnięty na zasadzie tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego.

Dlatego każdy wypadek należy rozpatrywać odrębnie, a przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z ekspertem z zakresu podatków dochodowych. Kancelaria Skarbiec służy wsparciem w tym zakresie.

Nie należy także zapominać o tzw. exit tax, o czym piszemy w naszym Leksykonie Prawnym pod hasłem „Exit tax / Podatek od wyjścia / Opodatkowanie niezrealizowanych zysków”.

 

Kontrola podatkowa w zakresie rezydencji podatkowej

 

Zagadnienia związane z osobistą rezydencją podatkową stanowić mogą przedmiot kontroli podatkowej w Polsce, która odnosić może się np. do opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych CFC, albo podatku u źródła od wypłat dywidend z Polski. W toku takiej kontroli badane mogą być kwestie związane z rezydencją podatkową osoby fizycznej.

Kancelaria Skarbiec posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu podatników w kontrolach podatkowych odnoszących się ich rezydencji podatkowej. Należy podkreślić, że nie wystarczy tu fakt wymeldowania z Polski i uzyskania karty rezydencji na Malcie, aby pozytywnie przejść taką weryfikację.

Wbrew obiegowym opiniom posiadanie meldunku w Polsce bądź jego utrata w ogóle nie posiada samodzielnego wpływu na rezydencję podatkową. Miejsce zameldowania nie jest tożsame z miejscem zamieszkania dla celów podatkowych, aczkolwiek istnieje obowiązek zgłoszenia do odpowiedniego urzędu zamiaru przeprowadzki z Polski na stałe, co jest podstawą do automatycznego wymeldowania takiej osoby z miejsca zameldowania w Polsce.

Cały system weryfikacji głównego ośrodka interesów życiowych – będący podstawą ustalania miejsca rezydencji wedle reguł obowiązujących w Polsce – nie poddaje się prostemu przełożeniu na język reguł opodatkowania na Malcie, które operują pojęciami „non domiciled residents” lub „domiciled residents”.

Wywodzące się ze spuścizny brytyjskiego common law określenie „miejsce domicylu” odnosi się do trwałego miejsca zakotwiczenia danej osoby, odziedziczonego od jej ojca w chwili urodzenia. Dana osoba może mieć w danym momencie tylko jedno miejsce domicylu a zmiana miejsca domicylu wiąże się z zerwaniem wszelkich powiązań z krajem poprzedniego domicylu. W typowej sytuacji jednak dana osoba ma tylko jedno miejsce domicylu, od narodzin do śmierci. Natomiast „rezydencja” odnosi się do miejsca, w którym dana osoba mieszka z zamiarem zamieszkania. Można zatem mieć domicyl w kraju pochodzenia zaś miejsce rezydencji na Malcie, co stanowi podstawę do wyodrębnienia statusu „non domiciled residents”.

Weryfikacja głównego ośrodka interesów życiowych, która stanowi podstawę do określenia rezydencji podatkowej danej osoby wedle reguł obowiązujących w Polsce nie daje się zatem w żaden sposób przełożyć na obowiązującą na Malcie terminologię odnoszącą się do domicylu czy rezydencji.

W praktyce uznać należy, że zarówno na etapie uzyskiwania rezydencji zagranicą jak i przy okazji wszelkich kontroli podatkowych bądź czynności sprawdzających, warto jest korzystać z pomocy eksperta z dużym doświadczeniem w sprawach podatkowych.

 

Dlaczego Malta?

 

Malta to miejsce, gdzie warto zamieszkać także ze względów, które nie są związane z podatkami. Wyspa szczyci się ponad trzema tysiącami słonecznych godzin rocznie, co czyni ją jednym z najbardziej słonecznych miejsc w Europie.

Malta słynie z ciepłego i zachęcającego klimatu, oferując autentyczne śródziemnomorskie wrażenia dzięki swojemu naturalnemu pięknu. Temperatura w dzień na Malcie zazwyczaj oscyluje wokół 23⁰C, podczas gdy temperatura w nocy wynosi średnio 16⁰C (średnie roczne). Te łagodne wieczory stanowią mile widziany kontrast w stosunku do chłodniejszych nocy w Polsce i naszej części Europy. Latem temperatury osiągają średnio 28⁰C-34⁰C w dzień i 20⁰C-24⁰C w nocy.

W grudniu słońce świeci średnio ponad 5 godzin dziennie, a w lipcu ponad 12 godzin dziennie. Dla porównania w Londynie słońce statystycznie świeci przez 1461 godzin w roku, z czego w grudniu jest to zaledwie 37 godzin. Malta zdecydowaną przewagę nad wszystkimi państwami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o słońce.

Przenosząc swój główny ośrodek aktywności na Maltę, możemy też liczyć na prowadzenie działalności gospodarczej w otoczeniu przyjaznego dla biznesu ustawodawstwa,  z dostępem do wysoko wykwalifikowanych i wielojęzycznych zasobów ludzkich.

 

Dodatkowe informacje >>>