Fundacja prywatna

 

Fundacje prawa maltańskiego to jeden z ciekawszych wehikułów oferujących osobom fizycznym i prawnym nie tylko skuteczny system zabezpieczenia majątku, ale również efektywny mechanizm planowania podatkowego.

 

Typy fundacji prawa maltańskiego

 

Maltańskie prawo przewiduje możliwość powołania dwóch typów fundacji:

  1. fundacje prywatne (Private Foundations) oraz
  2. fundacje pożytku publicznego (Purpose Foundatons).

 

Fundacja prywatna a ochrona majątku

 

Fundacja prywatna to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dlatego też fundacji nie dotyczy pojęcie właściciela faktycznego (ang. beneficial owner). Podobnie jak w przypadku trustu, fundator przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Majątek zgromadzony w fundacji powierza się pod zarząd specjalnie ku temu powołanemu organowi – administratorowi majątku, działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów. Istnieje możliwość wydzielenia poszczególnych składników majątku w ramach tzw. segregated cells. Takie rozdzielenie jest praktyczne szczególnie w kontekście planowania spadkowego i daje możliwość wydzielenia poszczególnych aktywów w celu dystrybuowania ich na rzecz beneficjentów w przyszłości. Każda z wydzielonych komórek majątkowych może korzystać z różnych reżimów opodatkowania.