Spółka osobowa

 

Spółka osobowa to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Brak podwójnego opodatkowania dochodu, niskie koszty prowadzenia działalności, duża swoboda w kształtowaniu uprawnień wspólników przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości prawnej to podstawowe cechy wyróżniające spółki osobowe w większości jurysdykcji.

W połączeniu w zaletami maltańskiego sytemu prawnopodatkowego, tak zlokalizowana spółka osobowa jest niezwykle korzystnym narzędziem planowania podatkowego, w szczególności dzięki elastycznym przepisom dotyczącym wyboru sposobu opodatkowania spółki.

 

Typy spółek osobowych na Malcie

 

Prawo maltańskie prowiduje możliwość powołania dwóch typów spółek osobowych:

  1. spółki osobowej typu Partnership en Commandite, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej oraz
  2. spółki osobowej typu Partnership en nom Collectif, będącej odpowiednikiem polskiej spółki jawnej.

 

Korzyści podatkowe

 

W świetle maltańskiej ustawy o podatku dochodowym, oba typy spółek osobowych traktowane są jako podmioty transparentne podatkowo, co oznacza, że sama spółka nie jest objęta obowiązkiem podatkowym, a jej dochody opodatkowane są na poziomie wspólników. W zależności od kraju rezydencji wspólnika, zastosowanie w zakresie opodatkowania dochodu znajdą odpowiednie postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na przykład przy zastosowaniu postanowień polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w pewnych przypadkach dochody uzyskiwane przez wspólnika spółki osobowej na Malcie będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zarówno na etapie ich powstania, podziału zysków jak i w momencie ich faktycznej wypłaty wspólnikom, co potwierdza szeregów pozytywnych indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych w przez polskie Ministerstwo Finansów.

Partnership en Commandite jako hybryda spółki osobowej i kapitałowej może jednak wybrać sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli dokona emisji udziałów w utworzonym kapitale zakładowym spółki. Wówczas spółka może korzystać z preferencji podatkowych przewidzianych przez prawo maltańskie dla spółek kapitałowych. Na przykład, dochody otrzymywane z tytułu dywidend od spółki z siedzibą na Cyprze na rzecz spółki osobowej na Malcie nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła, a otrzymana dywidenda będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

 

Dowiedz się więcej

 

Dowiedz się więcej na temat możliwości zakładania spółek na Malcie »