Dodatkowe informacje

 

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować znaczące zmiany w zakresie podejścia do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Przejawy nadużywania przepisów podatkowych, globalny terroryzm, uchylanie się od opodatkowania nieuczciwych przedsiębiorców oraz rosnąca skala przestępczości gospodarczej w ogóle, zaowocowały wykształcaniem, stale rosnących w siłę, mechanizmów ochrony interesów prawnopodatkowych największych światowych gospodarek.

Większość krajów Unii Europejskiej dotrzymuje kroku globalnym zmianom. Poza głównym nurtem pozostają jednak te kraje, które na preferencjach podatkowych budowały przez lata swoje gospodarcze atuty. Są to kraje będące aktywnymi uczestnikami rynku europejskiego, a jednocześnie oferujące inwestorom niezwykle korzystne warunki opodatkowania.

 

Malta

 

Strategiczne położenie w Europie Południowej, efektywna stawka podatku dochodowego, brak opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, gospodarka o obiecujących wskaźnikach wzrostu oparta głównie na usługach i piękne słoneczne plaże to tylko niektóre z zalet przyciągających przedsiębiorców do inwestowania na Malcie.

Dowiedz się więcej »

 

Korzyści podatkowe

 

Co do zasady maltańskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych w Europie, a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi na Malcie 35%, jednak system podatkowy Malty oferuje również szereg możliwości redukcji bądź wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez ten kraj, wskazuje na duży potencjał Malty w planowaniu podatkowym.